Στοιχεία ΚΣΕ

2ο Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Διεύθυνση :

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30

Τηλέφωνο :

2373022778

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Email :

2dimmoud@sch.gr

Τ.Κ :

63200

Πόλη :

NMOYΔΑΝΙΑ

 

 Επιμορφωτής: Βασίλης Μισαηλίδης

email: vmisailidis@gmail.com

          misailidis@sch.gr

Κιν. 6932645340